RomaHealthRisk

 

 Un instrument-model de sprijin pentru luarea deciziilor privind reducerea riscului de sănătate asociat cu sursele necontrolate de apă și alimente din comunitățile rome rurale din Transilvania

Romii reprezintă cea mai mare minoritate etnică din Europa, cu un număr estimat între 10 și 12 milioane. Aproximativ 4 milioane locuiesc în statele membre ale Europei Centrale și de Est ale Uniunii Europene, cea mai mare parte trăind în Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia. Comunitatea romă este una dintre cele mai defavorizate comunități la nivel european, atât în ceea ce privește accesul la educație, servicii medicale, integrare în societate, șanse egale, cât și accesul pe piața muncii.

Proiectul isi propune sa creeze un instrument-model ce constă intr-un software prietenos pentru flux de lucru, dezvoltat pentru evaluarea riscului pentru sănătate corelat cu tipurile și cantitățile de contaminanți ingerați din surse necontrolate de apă și alimente, care poate fi aplicat și altor comunități similare, precum și dintr-un ghid-model cu cele mai bune instrucțiuni de practică igienico-sanitară, elaborat pentru a spori sănătatea umană în comunitățile de romi prin implementarea celor mai bune practici, inclusiv igiena personală, și prin creșterea siguranței surselor de apă și de alimente ingerate, folosind recomandările oferite de către partenerul norvegian.

RomaHealthRisk este un proiect interdisciplinar, care include specialiști în chimie analitică, biologie, sănătate publică, gastroenterologie, epidemiologie, informatică, statistică, rezultatele așteptate fiind un pas înainte important pentru reducerea inegalităților privind sănătatea între comunitățile de romi și non-romi, oferind totodată autorităților publice un instrument-model de sprijin pentru luarea deciziilor privind reducerea riscului de sănătate asociat dietei în comunitățile rome rurale, instrument care poate fi inclus și în strategia națională de integrare a romilor.

PROJECT DETAILS:

TITLE: A support tool model for decision making to reduce the health risk associated with the uncontrolled water and food sources in rural Roma communities in Transylvania (RomaHealthRisk)

THE EEA-RO-NO-2019-0463 PROJECT FUNDED BY THE EEA FINANCIAL MECHANISM 2014-2021 2020 – 2024

Buget/ Amount: 1.200.000,00 Euros

Director proiect/ Project coordinator: Conf. Dr. Simion Beldean, Universitatea Babeş-Bolyai

Proiect finanțat din fondurile Programului Cercetare asociat Granturilor Norvegiene (Norway Grants) 2014-2021 și administrat de UEFISCDI.

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

Mai multe detalii despre Granturile SEE și Norvegiene și rezultatele obținute sunt disponibile la www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org și data.eeagrants.org.