RomaHealthRisk

Rezultate estimate

Instrument-model de sprijin creat pentru luarea deciziilor corecte privind reducerea riscului pentru sănătate, asociat cu sursele necontrolate de apă și de alimente în comunitățile rurale rome din Transilvania, prin elaborarea unei baze de date care să cuprindă măsurătorile de calitate ale surselor de apă și de alimente din aceste comunități.

Studiu privind impactul surselor necontrolate de apă și de alimente asupra sănătății comunităților rurale rome din Transilvania.

Metodologie de monitorizare și control a calității surselor de apă și de alimente din comunitățile rurale rome privind diminuarea riscului pentru sănătatea umană.

Software prietenos pentru flux de lucru, dezvoltat pentru evaluarea riscului privind sănătatea umană în comunitățile rurale rome, corelat cu tipurile și cantitățile de contaminanți ingerați din surse necontrolate de apă și de alimente, software care să poată fi aplicat și altor comunități similare.

Ghid-model cu cele mai bune instrucțiuni de practică igienico-sanitară, elaborat pentru a spori sănătatea umană în comunitățile rurale rome, prin implementarea celor mai bune practici, inclusiv igiena personală, și prin creșterea siguranței surselor de apă și de alimente ingerate, folosind recomandările oferite de către partenerul norvegian.