RomaHealthRisk

Un instrument-model de sprijin pentru luarea deciziilor privind reducerea riscului de sănătate

asociat cu sursele necontrolate de apă și alimente

din comunitățile rome rurale din Transilvania

Romii reprezintă cea mai mare minoritate etnică din Europa, cu un număr estimat între 10 și 12 milioane. Aproximativ 4 milioane locuiesc în statele membre ale Europei Centrale și de Est ale Uniunii Europene, cea mai mare parte trăind în Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia. Comunitatea romă este una dintre cele mai defavorizate comunități la nivel european, atât în ceea ce privește accesul la educație, servicii medicale, integrare în societate, șanse egale, cât și accesul pe piața muncii.

Conform Raportului Comisiei Europene, aceste discrepanțe au consecințe pe termen lung: „populația romă are o speranță de viață considerabil mai mică în comparație cu populația non-romă”. Din datele disponibile pentru 12 din 31 de țări cu populație de etnie romă se estimează reducerea speranței de viață cu 7 până la 20 de ani. Deși au fost lansate multe proiecte la nivel european pentru reducerea discrepanțelor dintre cetățenii romi și cei non-romi, mai există încă multe probleme care necesită o atenție deosebită, în principal cele legate de sănătate.

Lipsa de date științifice privind prezența agenților patogeni și a contaminanților chimici în apa potabilă și alimentele provenite din surse necontrolate folosite de către populația din comunitățile rurale rome împiedică posibilitatea evaluării riscului pentru sănătate și, prin urmare, se impune implementarea unor măsuri pentru reducerea acestor boli. Pentru a umple aceste goluri de cunoștințe, proiectul își propune să evalueze prezența și nivelurile agenților patogeni (microbi și paraziți) și ale contaminanților chimici din apa potabilă și din produse alimentare în 25 de comunități rome vulnerabile, fără acces la surse de apă și alimente controlate, selectate din Transilvania (20 cu o populație mai mică de 200 de persoane și 5 cu o populație mai mare de 2000 de persoane), și să găsească soluții pentru reducerea acestor deficiențe și care să conducă la îmbunătățirea calității vieții acestor comunități de romi.

Proiectul este unul interdisciplinar, care include specialiști în chimie analitică, biologie, sănătate publică, gastroenterologie, epidemiologie, informatică, statistică, rezultatele așteptate fiind un pas înainte important pentru reducerea inegalităților privind sănătatea între comunitățile de romi și non-romi, oferind totodată autorităților publice un instrument-model de sprijin pentru luarea deciziilor privind reducerea riscului de sănătate asociat dietei în comunitățile rome rurale, instrument care poate fi inclus și în strategia națională de integrare a romilor.

Acest instrument-model este principalul rezultat al proiectului și constă dintr-un software prietenos pentru flux de lucru, dezvoltat pentru evaluarea riscului pentru sănătate corelat cu tipurile și cantitățile de contaminanți ingerați din surse necontrolate de apă și alimente, care poate fi aplicat și altor comunități similare, precum și dintr-un ghid-model cu cele mai bune instrucțiuni de practică igienico-sanitară, elaborat pentru a spori sănătatea umană în comunitățile de romi prin implementarea celor mai bune practici, inclusiv igiena personală, și prin creșterea siguranței surselor de apă și de alimente ingerate, folosind recomandările oferite de către partenerul norvegian.

Alte rezultate așteptate sunt: o bază de date cu măsurătorile de calitate a apei și a surselor alimentare în comunitățile rome rurale din Transilvania, un studiu de impact asupra sănătății privind sursele necontrolate de apă și alimente și o metodologie de monitorizare și control a calității apei și a surselor de alimente din aceste comunități pentru a reduce riscul asupra sănătății umane.

Prin implicarea tinerilor cercetători și a doctoranzilor în lucrările proiectului, ne propunem să creștem capacitatea de cercetare a instituțiilor partenere, să încurajăm pregătirea acestora în cercetarea științifică de înaltă calitate prin susținerea activității de cercetare din cadrul școlilor doctorale, precum și a carierei cercetătorilor de sex feminin.

Experiența și rezultatele proiectului sporesc performanța cercetătorilor români la nivel internațional, susțin o participare activă a României la Spațiul European de Cercetare și deschid noi aplicații UE cu partenerul norvegian. Rezultatele proiectului de cercetare sunt valorificate în beneficiul comunităților de romi, ca urmare a transferului de cunoștințe acumulate în proiect către utilizatorii finali și părțile interesate.