RomaHealthRisk

Obiectivul general

Crearea unui instrument-model de sprijin pentru luarea deciziilor corecte de către instituțiile publice și autoritățile publice locale care să vizeze creșterea capacității de evaluare și gestionare în diminuarea riscului pentru sănătate asociat cu sursele necontrolate de apă și alimente din comunitățile rome rurale din Transilvania.   

Obiective specifice

Identificarea comunităților rome rurale din Transilvania cu risc ridicat de expunere la surse necontrolate de apă și alimente (WP1).

Stabilirea contaminanților biologici și chimici de interes major din surse necontrolate de apă și de alimente folosite de către comunitățile rurale rome selecționate din Transilvania (WP2).

Crearea unui software prietenos pentru flux de lucru, pentru evaluarea riscului pentru sănătatea populației, asociate cu consumul de contaminanți din surse necontrolate de apă și de alimente în comunitățile rurale rome din Transilvania (WP3).

Elaborarea unui ghid-model cu cele mai bune instrucțiuni de practică igienico-sanitară, pentru creșterea siguranței consumului de apă potabilă și de alimente, inclusiv de igienă personală (WP4).

Comunicarea și conștientizarea comunităților rurale rome, precum și a autorităților publice cu privire la riscul de sănătate asociat cu sursele necontrolate de apă și de alimente (WP4).

Implementarea celor mai bune instrucțiuni de practică igienico-sanitară pentru creșterea siguranței consumului de apă potabilă și de alimente în comunitățile rurale rome (WP4).